wonen

Werkmanhof Pelsterstraat

Stads wonen voor voor één- tweepersoonshuishouden vormt het uitgangspunt voor de ontwikkeling van dit project in de binnenstad. Op de begane grond worden kleinere werk- en of winkelfuncties gerealiseerd.

meer...

wonen

Appartementen Dierenriemstraat

In opdracht van Nijestee heeft Zofa architecten een ontwerp gemaakt voor 29 sociale huurappartementen aan de Dierenriemstraat in Paddepoel Zuid-Oost in Groningen.

meer...

wonen

Noordbroek woonhuis en schuur met atelier

HUIS MET TOEKOMST

Naast een prachtige woonplek biedt dit huis zekerheid voor de toekomst. Door de introductie van beproefde technieken uit de staal- en utiliteitsbouw is een eigentijds en volledig aardbevingsbestendig huis ontworpen. Niet alleen veilig maar ook zo geconstrueerd dat schade ten gevolge van ‘aardgasbevingen’ uitgesloten is.

meer...

wonen

Manifestatie Wonen in Stadshart - Werkmanhof

Het Werkmanhof voegt een nieuw woonmilieu toe aan STAD.

meer...

wonen

58 Eengezinswoningen, Hoogezand

De 58 grondgebonden woningen zijn een logisch vervolg op de eerste fase van de wijkvernieuwing in Gorecht-West.

meer...

wonen

Haddok

Haddok is de geuzennaam voor de ingredienten die maken dat er een plek in de stad ontstaat waar bewoners autonoom vorm geven aan hun woonomgeving.

meer...

wonen

88 Woningen Dr. Dreeslaan Wolvega

Na uitgebreide -en jarenlange- gezamenlijke studies om het woon- en zorgaanbod in Wolvega voor de toekomst beter op elkaar af te stemmen, is in 2013 gestart met een voor deze plek omvangrijk nieuwbouwproject. 

meer...

wonen

Kaswoning

De kaswoning bestaat uit een een compact energetisch en kostentechnisch geoptimaliseerd basisvolume gekoppeld aan een kas. 

De leefkwaliteit en gebruiksmogelijkheden worden door de ruimte van de kas vergroot en duurzaam vormgegeven.

meer...

wonen

Friesestraatweg, Groningen

In samenwerking met NON architectuur + en VDM heeft Zofa 19 unieke energiezuinige woningen ontwikkeld voor de locatie Friesestraatweg te Groningen.

meer...

ontspannen

huis van de watersport, Amersfoort

Na een architectenselectie is zofa gekozen om in opdracht van roeivereniging Hemus het ontwerp te mogen maken voor het Huis van de Watersport.

meer...

leren

nieuw leven voor naoorlogse scholen

Stichting Mevrouw Meijer heeft drie architectenbureaus uit Groningen gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de levensduur van vroeg naoorlogse scholen te verlengen.

meer...

wonen

4 woningen, Holwerd

In vervolg op een stedenbouwkundige studie voor de herinrichting van het gebied op de hoek Fonteinstrjitte - Van Bongstrjitte te Holwerd heeft zofa in opdracht van Thús Wonen een multifunctionele woning ontworpen voor een 2 onder 1 kapconfiguratie.

meer...

wonen

uitbreiding woning Grotekreek, Zwolle

De wens van de opdrachtgevers om de woning te vergroten heeft geleid tot een optimalisatie van het interieur en een uitbreiding op de 2e verdieping.

meer...

wonen

kleuradvies flats Vinkhuizen, Groningen

In het kader van groot onderhoud heeft zofa een kleuradvies uitgebracht voor een drietal flats aan de Aquamarijnstraat in de wijk Vinkhuizen te Groningen.

meer...

wonen

kleuradvies 33 woningen Selwerd, Groningen

In het kader van groot onderhoud heeft zofa een kleuradvies uitgebracht voor 33 woningen aan de Iepenlaan in de wijk Selwerd te Groningen.

meer...

ontspannen

clubgebouw en botenloods ZRZV, Zwolle

In de zomer van 2001 is ons, na een architectenselectie, gevraagd een voorlopig ontwerp te maken voor de nieuwbouw van een club- en botenhuis. Het programma van eisen, de situ-ering, regelgeving en een beperkt bouwbudget hebben geleid tot een concept waarin een eenvoudig constructief en bouwkundig principe gekoppeld zijn aan een uitgesproken vorm. Factoren als bootlengte, stapelbaar programma, verwarmd programma en een beperkt te bebouwen oppervlak hebben een belangrijke rol gespeeld in de overwegingen.

meer...

werken

gemeentehuis, Slochteren

Met de organisatorische verandering waarin dienstverlening centraal staat is de huisvesting van de gemeente Slochteren ter discussie komen te staan. Wij zijn gevraagd de gemeente terzijde te staan door een visie te geven op de ruimtelijke consequenties van de organisatorische wijzigingen en de vraag naar vergroting van de huisvesting van het bestuur.

meer...

wonen

vrijstaande woning Oude Tolweg, Zuidlaren

Voor de planontwikkeling aan de Oude Tolweg in Zuidlaren heeft zofa een vrijstaande woning ontworpen welke is opgenomen in de bouwcatalogus van de gemeente Tynaarlo.

meer...

werken

prijsvraag duurzaamheidscentrum, Afsluitdijk

Ideas for a building of international stature and, at the same time, a paragon of sustainability

meer...

zorgen

gebiedsontwikkeling Heerenveen-midden

In samenwerking met Woningbouwcorporatie Arqin en Stichting Zorgcentra Moerborch heeft Zofa een visie  gegeven op de ontwikkelingsmogelijkheden van wonen en zorg in Heerenveen Midden.

meer...

zorgen

herinrichting terrein de Boogaert, Castricum

Gevraagd naar een ontwerpvisie voor vervangende nieuwbouw op het terrein rondom de Boogaert, waarin de toekomstige zorgverlening en huisvesting voor senioren centraal zullen moeten staan, is de volgende probleemstelling geformuleerd. Toekomstige woonvormen voor senioren dienen, naast de mogelijkheid voor zorg op maat, steeds nadrukkelijker een antwoord te geven op de gemêleerdheid van deze groep.

meer...

wonen

Europan 6

The issues involved in contemporary urban live are those which occur at each moment in time when cultural change has a large impact on city form. Now we live in an era where new technologies again challenge the way we make a living city alive. The leftovers of old urban fabric, pre-modern layout and Modern zoning are to be digested to become a happy meal.

meer...

wonen

Appartementen Van Houtenlaan

Nijestee heeft Zofa architecten gevraagd een ontwerp te maken voor een appartementengebouw op de locatie van de voormalige zusterflat van het RKZ aan de Van Houtenlaan 27 in Helpman te Groningen.

meer...

wonen

5 Stadsvilla's in Zwolle

Waterwerk, 5 stadsvilla’s in Stadshagen nabij de Milligerplas.

meer...

wonen

Achttien Stadshuizen - Oosterhamrikkade NZ 84-88

Voor het tweede aan de noordzijde gelegen bouwblok aan de Oosterhamrikkade is een rij grondgebonden stadswoningen ontworpen in vervolg op een eerdere ontwikkeling in het meer noordelijk gelegen bouwblok OHK NZ 102-112.

meer...

ontspannen

Schuilmijt

Zofa architecten heeft het aanvankelijke idee van de initiatiefnemers - de hooimijt als uitkijktoren - vertaald naar een ontwerp.

meer...

wonen

Oosterhamrikkade NZ 102-112 Groningen

12 stadswoningen en 32 portieketage-woningen aan de Oosterhamrikkade Noordzijde.

meer...

ontspannen

Een ode aan de Wierde, Noordpolderzijl

Het Groninger Landschap en Noorderbreedte hebben een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor een buitendijkse wierde bij Noordpolderzijl.

Zofa architecten heeft hiervoor in samenwerking met Reinier de Gooijer een ontwerp gemaakt.

De nieuwe wierde is bedoeld om mensen de gelegenheid te geven om het wierdegevoel weer te ervaren en de beleving van de Groninger waddenkust te versterken.

meer...

wonen

53 woningen Gorecht-West fase 1

Met 53 grondgebonden woningen wordt de eerste fase van de wijkvernieuwing in Gorecht-West gestart. 

meer...

wonen

woonhuis, Meerstad

'Een huis als huis .... en generator'

 

meer...

wonen

Het Facet 2 en 3, Krimpen aan den IJssel

aanleiding
Dit project is het vervolg op een stedenbouwkundige en programmatische visie die door zofa in opdracht van de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam gemaakt is.

meer...

wonen

- More Cowbell - bouwveld B, Veemarkt Utrecht

De ideeënprijsvraag Veemarkt Utrecht voor professionele ontwerpers is tot stand gekomen op initiatief van de vereniging CPO Veemarkt. De opgave was: ontwikkel en presenteer een integrale visie waarin de relatie tussen bouwveld, de woning en het binnenterrein zichtbaar wordt gemaakt. Werk vanuit deze visie de ruimtelijke consequenties uit voor één element en doe een uitspraak over de relatie met het binnengebied. Wij moesten rekening houden met een aantal specifieke randvoorwaarden, die leidend zijn bij de Veemarktontwikkeling.

meer...

zorgen

Het Facet 1, Krimpen aan den IJssel

Dit project is het vervolg op een stedenbouwkundige en programmatische visie die door zofa in opdracht van de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam gemaakt is.

 

meer...

wonen

13 woningen Veenweg, Groningen

Dertien opdrachtgevers hebben elkaar, een locatie en een architectenbureau gevonden om hun individueel optimale woning in een groene collectieve woonomgeving binnen het eigen budget te realiseren.

meer...

zorgen

OK van de Toekomst

"Ontwerp een passende behandelfaciliteit voor een specifieke OK gerelateerde behandeling. Laat deze ‘losse OK unit’ op verschillende plekken landen en bezie hoe dit een zo optimaal mogelijke programmatische verrijking kan zijn van dorp, stad of landschap, al dan niet gecombineerd met andere zorgvoorzieningen"

meer...

wonen

Het Vaneker, Enschede

Als uitgangspunt is een groene kamer met een centraal Twents erf gehanteerd met daarin een viertal prive kavels.

De ruimtelijke hiërarchie en positie van de huizen op het Twentse erf wordt in de 'nieuwe hoeve' zichtbaar door een compacte bebouwing rondom een gemeenschappelijk erf.

meer...

werken

Assurantiekantoor Ferwerda, Joure

Om uiting te geven aan de groei van de organisatie en verandering van het dienstenpakket wordt de huidige kantoorruimte aan de voorzijde uitgebreid.

meer...

ontspannen

strandpaviljoen, Schiermonnikoog

Vanuit de vraag naar een permanent strandpaviljoen op Schiermonnikoog is er gestudeerd op de mogelijkheid van gebouw en terras als éénheid.

meer...

wonen

woonzorgcomplex muiderwaard, Alkmaar

Al in een vroeg stadium was zofa betrokken bij de planontwikkeling van het woonzorgcomplex aan de Muiderwaard te Alkmaar. Vanwege de betrokkenheid van veel partijen is er een breedvoerig overlegtraject aan het daadwerkelijke bouwen vooraf gegaan.

meer...

zorgen

prijsvraag CBZV

Het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZV) heeft een openbare ideeënprijsvraag uitgeschreven waarin gevraagd wordt de veranderende opvattingen en inzichten binnen de gezondheidszorg architectonisch tot uitdrukking te brengen. Hierbij wordt gezocht naar architectonische verdieping op de verschijningsvorm, de context en het gebruik. In het gebruik speelt de flexibiliteit in het gebruik en het spanningsveld tussen individualiteit en collectiviteit een belangrijke rol.

meer...

wonen

42 aanleunwoningen, Elburg

Vanuit de vraag om 42 aanleunwoningen wind- en waterdicht te verbinden met het naastgelegen verzorgingshuis 'het Nieuwe Feithenhof' is een ontwerp- en overlegtraject ingezet waarbinnen de stedenbouwkundige- en programmatische randvoorwaarden zijn uitgewerkt.

meer...

wonen

woonhuis, Oldebroek

De wens van de opdrachtgevers voor een nieuwe bedrijfswoning is uitgangspunt voor dit project. Het gebouw van de bestaande bedrijfswoning blijft bestaan maar wijzigt van functie en wordt onderdeel van het boerenbedrijf.

meer...

wonen

Grote Beerstraat - appartementen en ééngezinswoningen

Na de projecten ZON 1 en ZON 2 aan de Grote Beerstraat in Paddepoel Zuid-Oost heeft Nijestee Zofa architecten gevraagd een voorstel te maken voor een vervolg aan de noord-oostzijde.

meer...

wonen

Langhuis Luddeweer

Langhuis Luddeweer

 

Gebaseerd op het principe van gebinten die grote vrije overspanningen mogelijk maken is een eigentijdse variant van een kapschuur gemaakt. De nieuwe middelen en materialen die worden gebruikt en toegepast maken het huis duurzaam -gasloos- en volledig aardbevingsproof met een zeer gunstig prijskwaliteit niveau. 

meer...

wonen

Case-study rijwoning

BEVINGSPROOF - WONINGBOUW MET EEN STAALSKELET

Gebaseerd op technieken en materialen uit de utilitietsbouw ontstaat een ander pespectief op de rijwoning.

meer...

wonen

ZON wonen 2

ZON wonen 2, 40 ééngezins nul op de meter woningen.

meer...

wonen

Verbouw woning Egmond aan Zee

Een jaren '50 rijtjeshuis vlakbij het Noordzeestrand is vergroot en intern veranderd in een plek voor de hele familie en alle seizoenen.

meer...

wonen

jongerentoren Paddepoel zuid-oost, Groningen

Het project bestaat uit 135 kleine jongerenappartementen, 42 parkeerplaatsen en een fietsenberging (begane grond).

 

 

meer...

wonen

ZON Wonen 1, Groningen

Project Zon is ontwikkeling van Nijestee in samenwerking met Kuub waarbij 46 ééngezinswoningen worden gerealiseerd.

meer...

wonen

- More Cowbell - bouwveld E, Veemarkt Utrecht

Als vervolg op het prijswinnend ontwerp More Cowbell voor bouwveld B, heeft Zofa architecten ook voor bouwveld E een ontwerp gemaakt.

meer...

zorgen

interieur dorpsplein Het Facet, Krimpen aan den IJssel

Het dorpsplein is de centrale ontmoetingsplek in het project Het Facet. Hier komen een brede basisschool, een centrum voor verpleeghuiszorg, wonen en welzijn, een ziekenhuispoli, diverse (zorg)voorzieningen en appartementen samen.

meer...

leren

brede school Het Kompas, Krimpen aan den IJssel

Dit project is het vervolg op een stedenbouwkundige en programmatische visie die door zofa in opdracht van de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam gemaakt is.

meer...

wonen

appartementen NOVO met voorzieningen, Veendam

In opdracht van Acantus Vastgoed heeft zofa een ontwerp gemaakt voor de realisatie van 25 appartementen en voorzieningen voor NOVO aan de Jacob Bruggemalaan te Veendam.

meer...

wonen

uitbreiding woonhuis, Haren

Het ontwerp is gebaseerd op de wens van de opdrachtgevers om een uitbreiding van de woonkamer annex keuken aan de zuidkant van de woning te maken

meer...

wonen

W5-huis, Kropswolde

Het W5-huis is gesitueerd op een van de vrije sector kavels in het uitbreidingsplan Meerwijck Zuid te Kropswolde. In de oostzone van het plangebied, parallel aan de bestaande Woldweg, liggen de kavels op de grens van een kunstmatig ëeilandenrijkí aan het water en het agrarisch cultuurlandschap. 

meer...

wonen

intense laagbouw, Groningen

In intense laagbouw manifesteert zich stedelijk leven in ultieme vorm. De beschikbare ruimte in de bestaande stad wordt kritisch gewogen om specifieke kwaliteiten zichtbaar te maken, te behouden of opnieuw op te laden. In de situatie van de Oosterhamrikkade wordt het gesloten bouwblok hersteld en ontstaat een binnenmilieu waar wonen in de stad bij elkaar komt.

meer...

wonen

Zirkoon, 44 ééngezinswoningen, Groningen

Dit project betreft een opgave in de wijk Vinkhuizen in Groningen. Hier vindt een grootschalige herstructurering plaats waarbij, voor dit onderdeel, ongeveer portiekflats en kleine eengezinswoningen plaats maken voor 44 ruime eengezinswoningen

meer...

ontspannen

roeivereniging Phocas, Nijmegen

In 2006 is aan ons gevraagd om binnen een architectenselectie een schetsontwerp voor Phocas op een nieuwe locatie in Nijmegen te maken.

meer...

leren

uitbreiding St. Andreasschool, Hattem

De vraag om de de St. Andreasschool uit te breiden heeft geleid tot een oplossing waarbij, naast de de uitbreiding, zowel de wens van een ruimere entree als de upgrading van de achterzijde van de school gerealiseerd wordt.

meer...

leren

uitbreiding Titus Brandsmaschool, Hoogeveen

In het voorjaar van 2000 is ons gevraagd een voorstel te maken voor de uitbreiding van de Titus Brandsmaschool aan de Herman Bavinckstraat te Hoogeveen.

meer...

wonen

4 x 4 Villa

Dit (ontwerpend) onderzoek is ingegeven door een ontwerp-opgave. Niet een bestaande opgave maar een opgave die ontstaat wanneer verbanden gelegd worden tussen de ruimtelijke orde in Nederland op dit moment en de gevolgen van een veranderend gebruik en andere financiële dragers. 

meer...

contact

zofa groningen

postbus 1027
9701 BA Groningen
050-3166700
info@zofa.nl

bezoekadres

Antillenstraat 9
9714 JT Groningen

volg ons op

zofa op Twitter zofa op LinkedIn zofa op Facebook zofa Nieuwsbrief zofa op Flickr

tags

twitter