Haddok

tags

documentatie

Haddok

Haddok is de geuzennaam voor de ingredienten die maken dat er een plek in de stad ontstaat waar bewoners autonoom vorm geven aan hun woonomgeving. Waar de blanke pit in een ruwe bolster ontdekt wordt. Door gebruik te maken van dat wat er als is zonder eerst te slopen en dat de aanwezige waardevolle grondstoffen worden ingezet in voor de ontwikkelingen van het vervolg. De trossen los!

Anders in vraag
- Doelgroepen die niet aan bod komen in de groeiende stad
- Op zoek naar niet die traditionele woning/woonomgeving en/of op zoek naar andere wijze van financiering
- Op zoek naar een plek waar wonen en eigen werk, hobby of andere dagelijkse bezigheden gecombineerd kunnen worden
- Waar individualiteit en samen verantwoordelijkheid gedeeld kunnen worden

 

Anders in ontwikkeling
- geen traditionele, integrale gebiedsontwikkeling
- huidig vastgoed is gebaseerd op verdienmodellen van grondeigenaren, ontwikkelaars, beleggers en aannemers; daarmee een financieel product
- geen gebiedsontwikkeling waarbij er eerst speculatief aangekocht, gesaneerd en gesloopt wordt zodat er een hoge grondprijs ontstaat (en een kale vlakte)
- Proces van een organische ontwikkeling, groeien met een stip aan de horizon
- de wereld verandert steeds sneller; flexibiliteit en mee-veranderen; geen  
- tijdelijkheid niet als oplossing voor stagnerende gebiedsontwikkeling maar als doorlopende ontwikkeling
- exploitatie benaderen van uit scenario’s waarbij er direct cashflow gegenereerd wordt die ingezet kan worden voor lange(re) termijn investeringen
- diverse exploitatietermijnen lopen door de totale exploitatie

anders in duurzaamheid
- Duurzamer gebruik van bestaande bronnen op een locatie; grondstoffen als water en zo; voor opwekking van energie ( en dus opbrengsten)
- de aanwezige daken worden voorzien van zonnepanelen en geexploiteerd door een energie cooperatie
- loodsen als huid en overmaat voor wonen (Holbeinn) en andere activiteiten. stelcon als fundering en basis voor zeer geisoleerde stalen verplaatsbare woningen Xakton
- veranderbaarheid als kwaliteit voor match met tijdgeest en beperking van verspilling
- Duurzaamheid als balans tussen efficiency en veerkracht: lange termijn waarde in plaats van korte termijn winst 

anders in wonen
- Woning als een productontwikkeling, rechtstreeks van leverancier; geen traditionele tussenpartijen
- Betaalbaar door af of half-fabrikaat, eenvoud in vorm en materiaal, interieur kwaliteit, kluskracht en energiezuinig
- Flexibiliteit en vrijheid in bestemmingsplan
- Diversiteit in levensduur en exploitatietermijnen en daarmee samenhangende investeringsmogelijkheden
- Betaalbaarheid op meerdere schaalniveau’s realiseren

Anders in organisatie
- Organisatiestructuur die ruime geeft aan het individu en het gezamenlijk belang, compact en overzichtelijk
- Verschillende organisatievormen die de doelen ondersteunt, van beheerstichting, energiecooperatie tot vereniging van loodseigenaren tot gebruikersvereniging
- projectondersteuning vanuit de gedachte van faccilliteren, coachen en kennisdelen
- organisatie op verbinding en inhoud ( niet op macht en positie) door actief betrokkenen; eigenaren van loodsen, gebruikers, bewoners, gemeente.

 

contact

zofa groningen

postbus 1027
9701 BA Groningen
050-3166700
info@zofa.nl

bezoekadres

Antillenstraat 9
9714 JT Groningen

volg ons op

zofa op Twitter zofa op LinkedIn zofa op Facebook zofa Nieuwsbrief zofa op Flickr

tags

twitter