Oosterhamrikkade NZ 102-112 Groningen

Scroll naar links
Scroll naar rechts
programma

12 stadswoningen en 32 portiek-etage woningen

opdrachtgever

Kuub, Nijhuis Bouw B.V. Assen

aannemer

Nijhuis Bouw B.V. Assen

foto's

ronaldzijlstra fotografie

tags

Opgave
De opgave betreft een transformatie van een kleinschalig bedrijfs- en industriegebied aan de noordzijde van de Oosterhamrikkade in Groningen. Daar waar de Korrewegwijk aansluit aan het Oosterhamrikkanaal worden de twee noordelijk gelegen bouwblokken omgevormd in woonlocaties. Het meest noordelijk gelegen maakt deel uit van deze ontwikkeling.

Programma
De woonprogrammmering bestaat uit kleine appartementen-gebouwen voor starters- en grondgebonden woningen-stadshuizen die in CPO verband worden ontwikkeld-. Bijzonder is dat kleinschalige bedrijfsruimte op de begane grond bestemmingsplantechnisch wordt toegestaan en zelfs gestimuleerd. 

Stedenbouwkundige opzet
Op stedenbouwkundig niveau wordt het bestaande 'u-vormige' bouwblok af gemaakt. Met een bouwhoogte van 3 tot 4 lagen wordt in het ontwerp de gevelwand aan de Oosterhamrikkade hersteld. Door de de typologische opzet van appartementengebouw en grondgebonden woning te verdelen over de volle lengte van het plangebied ontstaat een meer gemêleerde korrel die als 'echo' recht doet aan de oorspronkelijke variatie van de bedrijfsbebouwing. 

De fasering en marktdifferentiatie wordt aangegrepen om de gevelwand -in hoogte en maat zichtbaar anders te laten zijn dan de naastgelegen delen van het bestaande bouwblok. De nieuwe gevelwand is als een soort 'lade' in het bestaande bouwblok geschoven. De rooilijn ligt een kleine meter terug om dit effect te versterken en ruimte te geven aan een overgangszone naar het wonen. Prive 'stoep' -een trede verhoogd- en noodzakelijke balkons van de appartementen worden daarmee ondergeschikt aan de openbare ruimte van de kade. 

De fasering start met de bouw van de appartementen gebouwen die als een soort 'financiële en ruimtelijke kwartiermakers' de ontwikkeling in gang zetten. De grondgebonden woningen (vanaf kavelnummer 5) volgen zo snel het 'collectieve opdrachtgeverschap' het toelaat (… het beeldvan de 17de eeuwse ontwikkeling van 'De gouden Bocht' doemt op …..).Het formele adres met voordeuren en portiekontsluiting bevindt zich aan de Oosterhamrikkade.Met twee smalle toegangen tussen de bestaande bebouwing en de nieuwe gevelwand wordt het achterterrein ontsloten. Hier wordt geparkeerd en bevinden zich de tuinen en bergingen,deze informele wereld is prive.

Architectonische opzet
In de architectonische opzet wordt gekozen voor een stedelijke klassieke structuur. De gevel is een formele vertaling van het openbare karakter -een opstand met plint en beëindiging- en weerslag van het leven achter de gevel -woontypologie en individuele keuzes-. De portieketagewoningen hebben een vaste gevelindeling en verankeren aan de noord- en zuidzijde de totale gevelwand aan het bestaande bouwblok. De verdubbelde maat van de standaard verkaveling en hoogte van 4 bouwlagen zorgt voor een andere korrel en geeft maataan het profiel van de Oosterhamrikkade.

Een derde 'portieketageblok' wordt ongeveer halverwege de 120m lange nieuwe gevelwand geplaatst en benadrukt het nieuwe principe van de invulling. Het detailniveau is relatief sober en alleen de plint met hoofdentree en de boven beëindiging van de gevel onttrekken zich hier aan. Samen benadrukken zij de symmetrische opzet van de portiekontsluiting. De maat van de verkaveling van de stadsvilla's komt terug in verticale 'kopstroken' in het metselwerk. De kozijnen kleuren mee met het metselwerk en worden naar boven toe lichter. 

De stadsvilla's hebben een opzet die bepaald is door de entree en ontsluiting die als 'zone' zichtbaar is in de gevel door een terugspringende gevelstrook. Samen met de kroonlijst en uitwerking in de plint structureren zij het beeld van de individuele woning maar blijven een collectief geheel. Gevelopties maken onder uit van deze structuur. De detaillering is rijker dan de portieketagewoningen en is gebaseerd op genuanceerd metselwerk, vlak geplaatste ramen in de plint, verschillende neggedieptes en de ornamentiek van de borstweringen en kroonlijst. De kozijnen worden -van boven naar beneden- gelijk afgewerkt (wit). Samen met de intensrode baksteen voegen zij zich naar de aanwezige kleur in de bestaande randen van het bouwblok.

 

contact

zofa groningen

postbus 1027
9701 BA Groningen
050-3166700
info@zofa.nl

bezoekadres

Antillenstraat 9
9714 JT Groningen

volg ons op

zofa op Twitter zofa op LinkedIn zofa op Facebook zofa Nieuwsbrief zofa op Flickr

tags

twitter