88 Woningen Dr. Dreeslaan Wolvega

programma

82 huurwoningen en 6 groepswoningen

opdrachtgever

Woningstichting Weststellingwerf

aannemer

Bouwgroep Dijkstra Draisma

tags

Na uitgebreide -en jarenlange- gezamenlijke studies om het woon- en zorgaanbod in Wolvega voor de toekomst beter op elkaar af te stemmen, is in 2013 gestart met een voor deze plek omvangrijk nieuwbouwproject. 

Opgave
Ter vervanging van vijfendertig bejaardenwoningen uit de jaren ’50 zijn in totaal achtentachtig woningen gerealiseerd, waarvan het merendeel zelfstandig en een kleiner aantal als groepswoningen voor een particulier begeleid wonen initiatief. Het huurniveau is afgestemd op de daarvoor geldende huursubsidie-grenzen. Woonkwaliteit in al zijn facetten is daarbij een blijvende ambitie geweest ondanks sterk veranderende externe omstandigheden op het gebied van regelgeving en financiering. Binnen een totale architectenopdracht heeft de verantwoordelijkheid voor ontwerp en realisering nagenoeg voortdurend gezamenlijk met de opdrachtgever plaatsgevonden.

Locatie
De locatie ligt nabij het centrum van Wolvega in een kenmerkende langgerekte zone die diverse bouwperioden verbindt en als ruimtelijk schakelstuk fungeert. Aan de noordzijde sluit ze aan bij de uitlopers van het centrum, de oostzijde bestaat grotendeels uit kleinschalige vrijstaande lintbebouwing maar ook een bestaand zorgcentrum. De zuid- en westzijde sluiten aan bij meer planmatige bebouwing in twee of drie lagen. Een houtwal aan de noordwestzijde is een prominente drager binnen het gebied. 

Programma
Het totale programma is in vijf gelijke volumes ondergebracht en gelijkmatige verdeeld over de beschikbare ruimte. De ritmiek van gelijke gebouwen versterkt zo de ruimtelijke karakteristiek en lineaire opzet. Elk van de vijf woongebouwen bestaat uit zeventien appartementen, een collectieve gemeenschappelijke woonkamer en een -interne- parkeervoorziening met voor iedere woning een eigen parkeerplaats. In het meest noordelijke gelegen gebouw zijn binnen de bestaande structuur drie appartementen omgevormd tot zes kleinere eenheden die gezamenlijk een groepswoning vormen.

Architectonische uitwerking
De structuur van ieder gebouw bestaat uit twee noord-zuid georiënteerde stroken met woningen die onderling erbonden zijn door een riant trappenhuis, een opgetild hof en een rondgang. Gezamenlijk ontstaan zo een U-vormig bouwvolume met een alzijdig karakter waarin alle individuele en collectieve programma-onderdelen zijn opgenomen. Door variaties tussen binnen en buiten toe te staan is deze ‘beschermde’ wereld geen hermetisch bolwerk maar onderdeel van deze plek.

De gebouwen richten zich naar de Dr. Dreeslaan met een gezamenlijke hoofdentree als formeel adres. De ontsluiting van de interne parkeergelegenheid vindt om genoemde adressering te versterken aan de tegenovergestelde zijde plaats. Het samenstel van delen in het gebouw wordt benadrukt door verschillend materiaal- en kleurgebruik. De schaal van de afzonderlijke gebouwen wordt daarmee genuanceerd en geven de rij van vijf een kop en staart.

Door kleine hoekverdraaiingen tussen en in de gevelvlakken wordt de ruimte tussen de volumes geïntroduceerd en onderdeel van de totaalopzet. De terreininrichting is er op gericht om het groene en open karakter te behouden. Een aantal paden maakt routes mogelijk over dit prive-terrein en verbindt terloops de naastgelegen (woon)gebieden.

contact

zofa groningen

postbus 1027
9701 BA Groningen
050-3166700
info@zofa.nl

bezoekadres

Antillenstraat 9
9714 JT Groningen

volg ons op

zofa op Twitter zofa op LinkedIn zofa op Facebook zofa Nieuwsbrief zofa op Flickr

tags

twitter