woonhuis, Meerstad

Scroll naar links
Scroll naar rechts
programma

woonhuis

opdrachtgever

particulier

status

in ontwikkeling

tags

Het idee van de woning is gebaseerd op de wens van de opdrachtgever om maximaal te voorzien in de eigen energiebehoefte. Dit streven sluit aan bij zijn ambities en het besef dat op deze locatie zonder aansluiting op het gasnet een stap in de toekomst gezet moet worden die bepalend is voor de structurele aard van het woonhuis dat hij wil realiseren. Door het gewenste programma van huis, schuur en stalling voor de boot te verzamelen in één volume kan deze ambitie worden verwezenlijkt. Het daklandschap van werkschuur, botenhuis en huis zijn daarvoor samengevoegd. De vorm die hierdoor ontstaat is zowel bepalend voor het beeld van het huis als de binnenruimten en de organisatie van de functies.

Het volume laat zich lezen als een stelsel van dakvlakken dat optimaal op de zon georiënteerd is. De dakhellingen zijn verdraaid vanuit het zuiden naar het westen. De woning richt zich naar maximale zon-instraling rond het middaguur en de afnemende zon naar het westen. De hoeveelheid PV-cellen kan hierdoor worden gemaximaliseerd en leveren in totaal bijna 12.000 Wpiek op. Dit is een veelvoud van het jaarlijkse stroomverbruik zodat teruglevering naar het net of een minigrid mogelijk wordt. Het opladen van de elektrische auto maakt onderdeel uit van een autonoom intern circuit met accu's. Het huis heeft een optimaal geïsoleerde 'schil' met hoge Rc waarden. Het casco van massiefhouten muren en dakelementen minimaliseert het aantal koudebruggen. Overstekken en lamelzonwering voorkomen een te hoge warmtelast in de zomer maar laat het huis profiteren van lagere zonnestanden in de rest van het jaar. De koeling en ventilatie is zoveel mogelijk gebaseerd op natuurlijke principes.

Het leefgedeelte van het huis richt zich tegelijkertijd naar het water en tuin op het zuidwesten. De keerzijde van deze oriëntering is zo gesloten mogelijk zonder de formele verhoudingen van voor- en achterzijde van het huis in relatie tot de stedenbouwkundige positie uit het oog te verliezen. Het voorhuis is introvert met in hoofdzaak werkfuncties en de slaapkamers. Het achterhuis opent zich naar het landschap en het water. Naast het bieden van bescherming en comfort is dit huis dus gemaakt om te produceren en de natuur daar onderdeel van te laten zijn. In die zin is sprake van een 21ste-eeuwse vervolgstap in 'het idee van de villa' waarin het landschap genoten wordt en culturele ambities in evenwicht met de natuur worden vormgegeven (vrij naar James S. Ackermann - The Villa)

contact

zofa groningen

postbus 1027
9701 BA Groningen
050-3166700
info@zofa.nl

bezoekadres

Antillenstraat 9
9714 JT Groningen

volg ons op

zofa op Twitter zofa op LinkedIn zofa op Facebook zofa Nieuwsbrief zofa op Flickr

tags

twitter