Het Facet 2 en 3, Krimpen aan den IJssel

programma

149 appartementen

opdrachtgever

SOR comfortabel wonen, Rotterdam

aannemer

De Vries en Verburg, Stolwijk

verlichting gangen en entree's

zofa ism Jack Brandsma, Stedum

Foto's

zofa architecten

tags

Het programma bestaat uit 149 woningen, verdeeld over twee woongebouwen. De bouwvolumes worden gevangen in de aanwezige orthogonale structuur.  Aan de Nieuwe Tiendweg zelf is sprake van een strip met gebouwení die de centrale ontsluitingsweg profileert. Het terrein dat de locaties verbindt wordt opgevat als een intermediair tussen de Rondweg en Nieuwe Tiendweg. De hoogte varieert van 2 tot 5 bouwlagen.

 

volumieke opbouw
De woongebouwen blijven gedeeltelijk over twee verdiepingen onbebouwd en maken aan twee zijden bereikbare entrees mogelijk. Het 'formele adres' -zichtbaarheid aan de Nieuwe Tiendweg- en de functionele ontsluiting -aan de Rondweg- worden op deze manier met elkaar verbonden. De nieuwe 'doorzichten' op het maaiveld versterken de onderlinge relaties waardoor de Nieuwe Tiendweg meer onderdeel wordt van de gehele wijk.

De volumes worden per locatie op een gelijksoortige architectonische manier bewerkt. Gebouwdelen worden gedeeltelijk uit de rooilijn verschoven waardoor een 'slingerachtige structuur' ontstaat die de afzonderlijke delen aan elkaar rijgt. Hoeken worden geaccentueerd en beide kanten van de gebouwen worden ontwikkeld. Het terugbrengen van de bouwhoogte aan noordzijde voorziet de onderdelen van een begin en eind en is ook een handreiking naar de schaal van de rijtjeshuizen aan de overkant.

materialisatie
In materiaal -overwegend metselwerk- zijn de verschillende gebouwen van Facet 1, 2 en 3 nadrukkelijk familie van elkaar. Kleur, textuur en de manier waarop gevelopeningen zijn uitgewerkt kennen specifieke verschillen op basis van het gebruik maar vormen vooral een herkenbaar bij elkaar horende reeks. Bij de woongebouwen die zelf een sterk horizontaal karakter hebben wordt dit echter genuanceerd en voorkomen. In beide gevallen vormen staande ramen in wisselende samenstelling en posities de basis. Uitgangspunt is de visualisering van de gebouwstructuur zonder dat deze een verzameling van repeterende onderdelen wordt.

maaiveldinrichting
Parkeren voor woningen wordt in de directe nabijheid van de verschillende plandelen, volgens de geldende normering uitgewerkt. Een integrale inrichting op het maaiveld -waarin verhard en onverhard elkaar afwisselen- wordt gekoppeld aan nieuwe en bestaande groenvoorzieningen. Formele en informele routes tussen de verschillende plandelen en het bestaande maken het gebied op diverse manier toegankelijke en bereikbaar voor oude en nieuwe bewoners.

contact

zofa groningen

postbus 1027
9701 BA Groningen
050-3166700
info@zofa.nl

bezoekadres

Antillenstraat 9
9714 JT Groningen

volg ons op

zofa op Twitter zofa op LinkedIn zofa op Facebook zofa Nieuwsbrief zofa op Flickr

tags

twitter