nieuw leven voor naoorlogse scholen

Scroll naar links
Scroll naar rechts
opdrachtgever

Stichting Mevrouw Meijer

school

Bisschop Bekkersschool

tags

documentatie

nieuw leven voor naoorlogse scholen

vraag
Stichting Mevrouw Meijer heeft drie architectenbureaus uit Groningen gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de levensduur van vroeg naoorlogse scholen te verlengen. Het onderzoek concentreert zich voornamelijk op een gestandaardiseerd type, de zogenaamde H-scholen. Het onderzoek bestaat uit een generiek deel, waarvan de uitkomsten toegepast kunnen worden op andere scholen en de toepassing ervan op een praktijkvoorbeeld, de Bisschop Bekkersschool in de na-oorlogse wijk Paddepoel in Groningen.

Stichting Mevrouw Meijer heeft gevraagd in eerste instantie twee varianten te onderzoeken, het gebouw krijgt een 'kaft' en het gebouw krijgt een 'broertje'. Bij 'kaft' wordt onderzocht op welke wijze de school een extra huid kan krijgen die ingezet kan worden om de schil van het gebouw te verduurzamen maar die ook eventueel extra ruimte kan genereren. Het 'broertje' is gedeeltelijke nieuwbouw waarbij de bestaande school als 'serre' van de nieuwbouw kan fungeren.

proces
De drie architectenbureaus zijn tijdens een startbijeenkomst geïnformeerd over de opgave, de stedenbouwkundige context en de specifieke programmatische wensen van de Bisschop Bekkersschool. Op basis hiervan zijn de bureaus het onderzoek gestart waarvan de eerste resultaten tijdens een tussenbijeenkomst zijn gepresenteerd. De reacties hierop zijn door de bureau's verwerkt in een schetsontwerp dat aan de betrokken partijen in een eindbijeenkomst is gepresenteerd.

onderzoek
Het onderzoek is een zogenaamd ontwerpend onderzoek. Hierbij is in eerste instantie de bestaande school geanalyseerd op het gebied van architectuur, constructie, bouwkunde, programma en bouwfysica. Gelijktijdig zijn een aantal theoretische modellen ontwikkeld, waarvan de modellen "kaft' en 'broertje' door Mevrouw Meijer zijn aangedragen. Deze modellen zijn getoetst aan de analyses wat heeft geleid tot de keuze voor een model of een combinatie van een aantal modellen aan de hand waarvan een ontwerp is gemaakt voor de Bisschop Bekkersschool.

contact

zofa groningen

postbus 1027
9701 BA Groningen
050-3166700
info@zofa.nl

bezoekadres

Antillenstraat 9
9714 JT Groningen

volg ons op

zofa op Twitter zofa op LinkedIn zofa op Facebook zofa Nieuwsbrief zofa op Flickr

tags

twitter