gemeentehuis, Slochteren

programma

huisvesting gemeente Slochteren

opdrachtgever

gemeente Slochteren

aannemer

bv bouwbedrijf Kooi, Appingedam

BVO

3545 m2

bouwkosten

1.500.000,-, excl. btw., excl. installaties, incl. verbouw

foto's

John Lewis Marshall

tags

aanleiding
Met de organisatorische verandering waarin dienstverlening centraal staat is de huisvesting van de gemeente Slochteren ter discussie komen te staan. Wij zijn gevraagd de gemeente terzijde te staan door een visie te geven op de ruimtelijke consequenties van de organisatorische wijzigingen en de vraag naar vergroting van de huisvesting van het bestuur. Kernwoorden hierin zijn, representativiteit, klantvriendelijkheid, openheid en transparantie.

architectonische uitwerking
Middels een stappenplan, waarin vanuit de analyse van programma en gebouw een visie wordt geformuleerd, wordt een ontwerp gemaakt voor zowel de uitbreiding als het interieur. Continuering van het functioneren van het gemeenteapparaat en de fasering van de uitvoering zijn factoren die een belangrijke rol spelen in de overwegingen.

materialisatie
In de architectonische uitwerking voor de uitbreiding is aan de ene kant gezocht naar contrast met de bestaande bebouwing om gestalte te geven aan de ëexposureí. Aan de andere kant is ge-zocht naar verwantschap met elementen uit de omgeving. De wijze waarop het object zich in landschap manifesteert en de re-ferentie naar vorm en materiaal spelen hierin een belangrijke rol.

Vrij vertaald zou er gesproken kunnen worden van een veredelde schuur waarin hout en glas elkaar afwisselen. Niet een replica maar een verwijzing waarin oud en nieuw samengaan, met een meer formele nieuwe voorzijde en een informele utilitaire achterkant. Een plastisch volume dat zich onderscheid van de bestaande bebouwing door zín afwijkende materiaalgebruik maar ook door bewerkingen van het volume in de vorm van overkra-gingen en verhogingen. Bewerkingen die vanuit het programma voortkomen en niet alleen een esthetische achtergrond hebben. Zo is de overkraging bij de frontoffice een markering van de entree, fungeert de overkraging bij de bestuursvleugel als zonwering en bevat de verhoging boven de entree een aantal werkplekken.

Daar waar veel daglicht gewenst is speelt de oriÎntatie van deze openingen een belangrijke rol. Te veel direct zonlicht zorgt voor klimatologische problemen zodat de grote dag-lichtopeningen zoveel mogelijk ëvan de zon afí georiÎnteerd zijn. 

Lichte materialen worden ingezet om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van de bestaande fundering en een korte bouwtijd na te streven. Prefabricage door het gebruik van industriÎle producten in de vorm van glas(puien) en hout(skeletbouw) zijn hiervoor erg geschikt en dragen tege-lijkertijd bij aan zowel een open karakter als het beeld van ëde veredelde schuurí.

contact

zofa groningen

postbus 1027
9701 BA Groningen
050-3166700
info@zofa.nl

bezoekadres

Antillenstraat 9
9714 JT Groningen

volg ons op

zofa op Twitter zofa op LinkedIn zofa op Facebook zofa Nieuwsbrief zofa op Flickr

tags

twitter