gebiedsontwikkeling Heerenveen-midden

opgave

visie op ontwikkelingsmogelijkheden van wonen en zorg in Heerenveen Midden

opdrachtgever

Stichting Zorgcentra Moerborch Woningcorporatie Arqin Welzijnsorganisatie Caleidoscoop

tags

aanleiding
In samenwerking met Woningbouwcorporatie Arqin en Stichting Zorgcentra Moerborch heeft Zofa een visie  gegeven op de ontwikkelingsmogelijkheden van wonen en zorg in Heerenveen Midden.

Dit omvat het gebied van zwembad en sporthal de Telle, Zorgcentrum Marijke Hiem en de locaties van de openbare basisschool ìDe Letterbeamî, het AOC Friesland en het IMO. Deze visie moet gezien worden als een mogelijke eerste stap naar de transformatie van een groter gebied tot een woonzorgzone.

Als gevolg van de politieke keuze voor 'Sportstad Heerenveen' zijn er rondom voornoemde locaties ontwikkelingskansen, die aansluiten bij de noodzaak tot revitalisering van Heerenveen Midden. Daarnaast betekent het op middellange termijn een betere aansluiting bij het oostelijk woongebied van Heerenveen (Skoatterw‚ld), dat in toenemende mate van belang wordt.

integrale benadering
Een belangrijke overweging om juist hier voor een integrale benadering te kiezen van wonen, zorg en dienstverlening is te vinden in het feit, dat in dit gebied zowel een zorgaanbieder als een woningbouwcorporatie actief zijn. Zij hebben elkaar ge-vonden in het besef, dat hier belangrijke initiÎle stappen kunnen worden gezet voor de toekomst van deze en andere nabijgelegen wijken.

gezamelijke aanpak
Heerenveen Midden blijft met de woonzorgzone natuurlijk een gewone wijk die openstaat voor iedereen. De meeste bewo-ners van de wijk zullen immers nog steeds geen enkele vorm van zorg nodig hebben. Maar voor wie dat wel nodig heeft is het ook voorhanden. Dit vergt een gezamenlijke aanpak waar ook de gemeente Heerenveen een belangrijke rol in te spelen heeft. Denk alleen maar aan de samenwerking die nodig zal zijn tussen verschillende zorg- en welzijnsinstellingen. Het eventueel gezamenlijk voeren van informatieloketten. Maar ook de woonomgeving, en het beheer daarvan, aanpassen aan minder mobiele bewoners. Zo zijn er nog vele andere voorbeelden te noemen waar een gemeenschappelijke inspanning op sociaal en fysiek gebied de beste garantie op succes zal zijn. 

Al met al een behoorlijke opgave voor alle partijen in Heerenveen Midden. Een opgave die samenwerken noodzakelijk maakt. Maar vooral ook samen denken over de oplos-singen die er zijn. Wij hebben hiermee geprobeerd daar een eerste aanzet toe te geven door onze visie op het wonen in Heerenveen Midden te verwoorden.  

contact

zofa groningen

postbus 1027
9701 BA Groningen
050-3166700
info@zofa.nl

bezoekadres

Antillenstraat 9
9714 JT Groningen

volg ons op

zofa op Twitter zofa op LinkedIn zofa op Facebook zofa Nieuwsbrief zofa op Flickr

tags

twitter