42 aanleunwoningen, Elburg

programma

42 aanleunwoningen

opdrachtgever

Habion

aannemer

Groothuis, Genemuiden

tags

aanleiding
Vanuit de vraag om 42 aanleunwoningen wind- en waterdicht te verbinden met het naastgelegen verzorgingshuis 'het Nieuwe Feithenhof' is een ontwerp- en overlegtraject ingezet waarbinnen de stedenbouwkundige- en programmatische randvoorwaarden zijn uitgewerkt.

Dit heeft geresulteerd in 3 identieke volume ís van 14 appartementen met verschillende plattegronden, onderling, ondergronds verbonden met het bestaande verzorgingshuis. Het ontwerpschema voor gebouw en maaiveld is er op gericht om de vrijstaande volumeís het karakter te geven van een groot vrijstaand huis of villa. Een gevarieerde uitwerking van de gevel in combinatie met een onderlinge draaîng van de villa's leidt tot een divers gevelbeeld. De volumes zijn opgesplitst in een bovenbouw die zwaar en massief van karakter is en een onderbouw die uitgedrukt is in termen van spiegeling en transparantie om de bovenbouw los te laten komen van het maaiveld.

programma
In de uitwerking is gestreefd naar een gemêleerde bewoning onder één dak. Sociale huurwoningen en vrije sector huurwoningen zijn samengebracht. De afzonderlijke woningen verschillen qua grootte en voorzieningenniveau. In en om de woning spelen toegankelijkheid en zelfstandigheid een belang-rijke rol. Huurniveaus variÎren van € 390,- per maand tot - € 660,- per maand. Om de zorgverlening en dienstverlening veilig en comfortabel te laten verlopen moest het naastgelegen verzorgingshuis- door personeel en bewoners 'wind- en watervrij' bereikt kunnen worden. Naast het woonprogramma zijn verder een aantal voorzieningen toegevoegd zoals een recreatieruimte met pantry, een computerlokaal, een algemene berging annex fietsenstalling en een stalling voor boosters.                   

contact

zofa groningen

postbus 1027
9701 BA Groningen
050-3166700
info@zofa.nl

bezoekadres

Antillenstraat 9
9714 JT Groningen

volg ons op

zofa op Twitter zofa op LinkedIn zofa op Facebook zofa Nieuwsbrief zofa op Flickr

tags

twitter