OK van de Toekomst

Scroll naar links
Scroll naar rechts
opgave

decentrale OK

opdrachtgever

Platform Gras | UMCG

tags

opgave
"Ontwerp een passende behandelfaciliteit voor een specifieke OK gerelateerde behandeling. Laat deze ‘losse OK unit’ op verschillende plekken landen en bezie hoe dit een zo optimaal mogelijke programmatische verrijking kan zijn van dorp, stad of landschap, al dan niet gecombineerd met andere zorgvoorzieningen"

Veranderende opvattingen over ontwikkelingen binnen de operatieve zorg laten een beweging van centralisatie naar decentralisatie en andersom zien. Daarnaast zijn er zijn er in de loop der jaren diverse OK functies losgeraakt van het ziekenhuis. Dit zijn vaak private klinieken die als een zelfstandige eenheid geheel los van het ziekenhuis kunnen functioneren.

ontwerpgave
Deze ontwerpopgave richt zich op de decentrale OK, het letterlijk uitplaatsen van de OK als zelfstandige eenheid. Hierbij wordt onderzocht welke gedaante de decentrale OK kan krijgen bij verschillende ruimtelijke en programmatische omstandigheden. Van inbedding in een dicht stedelijk weefsel tot autonoom object 'op de hei', of als toevoeging bij andere voorzieningen (bijvoorbeeld verpleeghuis of vakantiepark) en zelfs mobiel nood-OK in het veld. Het onderzoek richt zich echter niet zozeer op de omstandigheden zelf, maar onderzoekt vooral aan welke ruimtelijke en functionele voorwaarden de decentrale OK zelf moet voldoen.

workshop en onderzoek
De kennis van de specifieke problematiek rondom de operatiekamer is opgedaan tijdens de workshop in de vorm van lezingen, excursies en de in deze periode aangereikte literatuur. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de diverse aspecten van de operatiekamer waarbij bijvoorbeeld de wens om het contaminatiegevaar te reduceren soms tot verschillende uitkomsten heeft geleid. 

Ons is opgevallen dat het ontwerp van de operatiekamer tot dusver vaak een optelling is van diverse deeloplossingen. Daarbij zijn de afzonderlijke problemen vaak nog duidelijk af te lezen aan het ontwerp en is er geen sprake van een integratie.

Ons ontwerpteam heeft zich tot doel gesteld een integraal ontwerp te maken waarbij het ontwerp meer is dan de som van de afzonderlijke delen.'Optimaliseer het opereren en niet de organisatie die het opereren organiseert.'

probleemstelling
Uitgangspunt is het formuleren van een duidelijke probleemstelling. Op basis daarvan zijn er een aantal ontwerpvragen gesteld die voordat het ontwerppotlood ter hand werd genomen beantwoord moesten worden.

Het antwoord op deze vragen en de tijdens de workshop opgedane kennis zijn in een aantal brainstormsessies geanalyseerd en onderzocht op de ruimtelijke aspecten daarvan. Vanuit het vakgebied van de architectonisch ontwerper is hier een (vorm)hypothese uit gedestilleerd. Deze (vorm)hypothese is getoetst, daar waar nodig bijgesteld en dit heeft geleid tot het uiteindelijke ontwerp.

 

contact

zofa groningen

postbus 1027
9701 BA Groningen
050-3166700
info@zofa.nl

bezoekadres

Antillenstraat 9
9714 JT Groningen

volg ons op

zofa op Twitter zofa op LinkedIn zofa op Facebook zofa Nieuwsbrief zofa op Flickr

tags

twitter