intense laagbouw, Groningen

opdracht

Ontwerp grondgebonden woningen met een eigen buitenruimte waarmee ongebruikte plekken in de stad zo goed mogelijk worden benut

opdrachtgever

Gemeente Groningen, dient ROEZ

tags

documentatie

zofa - intense laagbouw

aanleiding
In intense laagbouw manifesteert zich stedelijk leven in ultieme vorm. De beschikbare ruimte in de bestaande stad wordt kritisch gewogen om specifieke kwaliteiten zichtbaar te maken, te behouden of opnieuw op te laden. In de situatie van de Oosterhamrikkade wordt het gesloten bouwblok hersteld en ontstaat een binnenmilieu waar wonen in de stad bij elkaar komt.

model
Het ontworpen ideaalmodel heeft het karakter van een lade. Een duidelijk front en heldere grenzen aan de zijkanten en achterzijde. De beschikbare diepte en structuur van de huidige bebouwing worden hiermee voortgezet maar maat en schaal worden verkleind. De programmatische basis hiervoor is een cluster van vijf woningen, herhaald in een streng. Aan de Oosterhamrikkade vier lagen hoog en aan de binnenzijde één of twee lagen. Dit ideaalschema wordt architectonisch bewerkt. Het integreren van de logistiek van het parkeren en de woonstraat, in een gezamenlijk circuit met het bestaande achterpad van de woningen aan de Star Numanstraat, is hiervoor een belangrijk ingrediënt. In essentie wordt een ruimtelijke spil gemaakt die de mogelijkheid biedt om de verschillende werelden binnen en buiten het bouwblok te gebruiken en te ervaren. De bewezen kwaliteit van het gesloten bouwblok waarin openbaar en privé zijn gescheiden verandert hiermee van gedaante maar blijft functioneren. 

typologie
De typologische opzet bestaat uit vijf woningen verbonden door een verhoogde woonstraat met het parkeren daar onder. Door het parkeren op de meest efficiënte manier gescheiden van de woonstraat te regelen, wordt de kwaliteit van de bovenwereld op het dek vergroot. Sociaal en gezellig krijgen hier de ruimte naast individualiteit en collectiviteit. Door het trapsgewijs aflopen van de hoogte, ontstaat een terrasachtig landschap. De ‘cluster van vijf’, bestaat aan de achterzijde uit twee geschakelde patiowoningen en aan de voorzijde uit een vervlechting van drie woningen aan de kade. Door de dubbele oriëntering en manier van schakelen van de clusters onderling, wordt de woonstraat verlengstuk van de woningen. De compacte privé -dak-tuin van iedere woning regelt daarnaast de privacy tussen zowel de nieuwe woningen onderling als de bestaande. Een veelvoud van die buitenruimte is op de woonstraat beschikbaar en versterkt het ruimtelijke idee van een gezamenlijke tuin achter het scherm aan de Oosterhamrikkade.

• Principe gesloten bouwblok handhaven
• Gebruik diepte bouwblok is mogelijk
• Grondopbrengsten (max tekort/ lokatie 450.000)
• Parkeren op eigen erf volgens de norm
• Extra parkeren voor buurtbewoners wenselijk
• Zoveel mogelijk grondgebonden woningen, geen studentenwoningen
• Bebouwingshoogte 4-5 aan de straat, max 2 aan de erfgrens
• Geen orientatie op de bestaande woningen
• Faseerbare ontwikkeling mogelijk
• Aandacht voor duurzaamheid
• Eventueel semi-openbaar binnenterrein voor gehele blok

Het principe van de gesloten bouwblok is te handhaven waarbij het gebruik van de diepte van het bouwblok mogelijk is. De grondopbrengsten zijn te maximaliseren. Parkeren is te realiseren op eigen erf volgens de norm, extra parkeren voor buurtbewoners is wenselijk. Zoveel mogelijk grondgebonden woningen realiseren, geen studentenwoningen, oriëntatie op de bestaande woningen is niet gewenst. Het ontwerp moet rekening houden met een faseerbare ontwikkeling en aandacht besteden aan duurzaamheid. Eventueel kan een semi - openbaar binnenterrein voor gehele blok ontworpen worden.

' Wat ons interesseert aan de Intense Laagbouw manifestatie is een specifiek bevragen van ruimtelijke en sociale verhoudingen op het gebied van stedelijke woonvormen in de stad. De stad als fysiek en compact fenomeen wordt in het licht bekeken van een sociaal economische ontwikkeling waarbij haar grenzen uitdijen en het ervaren daarvan niet meer vanzelfsprekend lokaal is.'

 

contact

zofa groningen

postbus 1027
9701 BA Groningen
050-3166700
info@zofa.nl

bezoekadres

Antillenstraat 9
9714 JT Groningen

volg ons op

zofa op Twitter zofa op LinkedIn zofa op Facebook zofa Nieuwsbrief zofa op Flickr

tags

twitter