Het Vaneker, Enschede

Scroll naar links
Scroll naar rechts
opgave

prijsvraag

tags

landschappelijk ontwerp

De huizen gedragen zich als bijgebouwen van elkaar. De ruimte tussen de huizen en de bomenwal die de ‘groene kamer’ definieert is een ononderbroken maaiveld en wordt hierdoor direct bij de woning betrokken.

Het verkleinen van de footprint van de huizen maakt een optimale verdichting naar het midden en verdunning naar de rand van de groene kamer te mogelijk. Verder worden alle functies onder één kap gehuisvest waardoor de gebouwen bijgebouwen van elkaar worden en vice versa. De gebouwen worden geplaatst in een losse oriëntatie, zonder een vooropgezette richting. De onderlinge verwantschap van de gebouwen benadrukt het totaal.

architectonisch ontwerp
De huizen worden voor ieder bewoner geoptimaliseerd op basis van de individuele wensen. De afzonderlijke ideaalprogramma’s worden vervolgens (theoretisch) met elkaar versmolten en als gezamenlijke woonmassa versneden. Het resultaat is één uniek woonvolume dat de wensen van alle bewoners inhoudt. Dit volume wordt geknipt en op de privé kavel gesitueerd. De waarde van het instrument van de gezamenlijke snede laat zich het beste vergelijken met de manier waarop je een koek verdeelt. Iedere snede resulteert in een plak die op zichzelf uniek is maar meteen de volgende plak bepaalt. De regels zijn simpel en gemakkelijk te gebruiken en dagen uit om te onderzoeken hoe het wonen onder een kap zich kan gedragen. Door stapeling of herschikking van het woonprogramma worden onder andere oriëntatie, privacy, zicht op het landschap en contact met het erf onderzocht. Het feit dat de gekozen snede van de één, consequenties heeft voor de ander en daarover overeenstemming wordt bereikt maakt juist dat onderlinge frustraties voorkomen worden. Dit is een waarborg voor de gezamenlijke kwaliteit van de hoeve. De methode grijpt daarmee terug op basisbegrippen in de architectuur. Schoonheid, bruikbaarheid en constructie zijn een onlosmakelijk geheel.  

Het huis en de tuin worden als een verweven entiteit ontworpen. De archetypische kwaliteit en de materialisatie van het Twentse Lös hoes is een rijke inspiratiebron hiervoor. De uitgesproken dakvlakken met een lage gootlijn, de eenduidige topgevel en het sober materiaalgebruik spelen een belangrijke rol voor het ontwerp.

proces
Om dit als realistisch proces mogelijk te maken wordt de bewoner vergezeld van bijvoorbeeld een architect. Hij of zij bewaakt, inspireert en coördineert de manier waarop individuele wensen van de opdrachtgever en gezamenlijke kwaliteit gerealiseerd kunnen worden. Dit vraagt kennis van techniek en regelgeving, creativiteit, en inlevingsvermogen. Passie en vakbekwaamheid zijn dan een must. Samen worden persoonlijke gesprekken gevoerd en is er gezamenlijk overleg in het bijzijn van collega architecten. Woonprogramma wordt uitgedrukt in aantallen vierkante meters en budget. Ruimtes en onderlinge relaties worden zichtbaar en voorzien van tastbaar materiaal. Dit levert een afzonderlijk ideaalprogramma op voor de desbetreffende bewoners.

contact

zofa groningen

postbus 1027
9701 BA Groningen
050-3166700
info@zofa.nl

bezoekadres

Antillenstraat 9
9714 JT Groningen

volg ons op

zofa op Twitter zofa op LinkedIn zofa op Facebook zofa Nieuwsbrief zofa op Flickr

tags

twitter