huis van de watersport, Amersfoort

Scroll naar links
Scroll naar rechts
opdrachtgever

hemus

programma

botenloods en verenigingsruimte

plaats

Amersfoort

tags

aanleiding
Na een architectenselectie is zofa gekozen om in opdracht van roeivereniging Hemus het ontwerp te mogen maken voor het Huis van de Watersport.

Het Huis van de Watersport zal roeivereniging Hemus huisvesten.

De beoogde locatie voor het Huis van de Watersport bevindt zich aan de Eem aan de noord-westzijde van Amersfoort, een paar honderd meter verder stroomafwaarts van de huidige huisvesting van Hemus.

In de ontwikkeling van het plan spelen landschappelijke-, ecologische-, cultuurhistorische-, waterschaps-, en nautische aspecten een belangrijke rol welke van invloed zijn op de te doorlopen bestemmingsplanprocedure. Om in het proces in een vroeg stadium een beeld te kunnen vormen van de plannen heeft zofa een schetsontwerp gemaakt dat de wensen van Hemus en de Reddingsbrigade verbeeld. 

ontwerp
Het ontwerp is gebaseerd op een eenvoudig principe van alle koude (botenopslag) programma-onderdelen beneden in een langwerpig volume en de verblijfsfuncties die uitzicht behoeven daar haaks boven, waarbij het uitzicht (terras en verenigingsruimte) over de langsrichting van de Eem een belangrijk uitgangspunt is.

Er is gekozen voor een rationele opzet met een "kwinkslag" die uitdrukking geeft aan de plek aan de Eem en het duurzame karakter. Materialisatie, oriëntatie en constructie spelen hierin een belangrijke rol.

duurzaam
In de aanloop naar de verdere uitwerking wordt er uitvoerig onderzoek gedaan naar de wijze waarop duurzaamheid en cradle to cradle principes in het gebouw maar ook in het gebruik een rol kunnen spelen.

contact

zofa groningen

postbus 1027
9701 BA Groningen
050-3166700
info@zofa.nl

bezoekadres

Antillenstraat 9
9714 JT Groningen

volg ons op

zofa op Twitter zofa op LinkedIn zofa op Facebook zofa Nieuwsbrief zofa op Flickr

tags

twitter