Assurantiekantoor Ferwerda, Joure

programma

uitbreiding assurantiekantoor

opdrachtgever

assurantiekantoor Ferwerda

aannemer

bouwbedrijf Cornel, Joure

foto's

RoelofLars Photografie

tags

aanleiding
Om uiting te geven aan de groei van de organisatie en verandering van het dienstenpakket wordt de huidige kantoorruimte aan de voorzijde uitgebreid. Belangrijk programmatisch uitgangspunt is het realiseren van een frontoffice op de begane grond waar de ontvangst van klanten en bijbehorende transacties afgehandeld kunnen worden. Op de verdiepingen wordt extra kantoorruimte gemaakt. In de nieuwe situatie fungeert het bestaande gedeelte als informele ëproductie-eenheidí en wordt de nieuwbouw het representatieve gezicht.   

stedenbouwkundige uitgangspunten
In stedenbouwkundige zin wordt een antwoord gegeven op de excentrische positie op het terrein. Van oorsprong is het gebouw als kantoorruimte gebruikt voor de aan de noordzijde gelegen 'rayonpost' van Rijkswaterstaat. De uitbreiding is nadrukkelijk naar voren geplaatst en verbonden via een ondergeschikte en transparante verbindingsgang, waardoor een accentverschuiving plaatsvindt naar de zuidoostkant van het terrein. De hoogte van drie lagen markeert het begin van de Sewei als belangrijke ontsluitingsweg en vormt een ruimtelijke ondersteuning.

toekomstgericht
Om toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken is een strategie van achterwaartse groeií gebruikt. Een dubbelzinnigheid die de problematiek van de opgave in de kern raakt. Doordat de huidige uitbreiding alleen aan de voorkant kan plaatsvinden, worden toekomstige ontwikkelingen op het terrein verder beperkt. Om flexibel te zijn en blijven, moeten toekomstige vervolguitbreidingen weer aan de achterzijde van het nieuwe gebouw mogelijk zijn. Dit kan alleen als boven, over en op het bestaande gebouw doorgegroeid kan worden. Op deze manier trekt de nieuwbouw, nu al de wat lege kar. De onderlinge afstand is wel gebonden aan een bepaald maximum vanaf het bestaande gebouw. Looplijnen en een gevoelsmatige nabijheid zijn in dit opzicht doorslaggevend.

Het nieuwe gebouw verhoudt zich als een twee-eenheid tot het bestaande kantoor. Als ideematige referentie is een pick-up met afzet-unit gebruikt. Twee werelden die bij elkaar horen, soms afzonderlijk te gebruiken zijn of functioneren, maar in de basis afhankelijk van en gericht op elkaar. Dit is  het handvat voor de architectonische uitwerking.

architectonische uitwerking
Het karakter en uiterlijk van het bestaande gebouw sluit aan bij de productie die hier plaatsvindt en wordt niet of nauwelijks gewijzigd, zij is door de opdrachtgever zelf omschreven als ëpolisfabriekí die functioneert. Het nieuwe gedeelte daarentegen moet representatief zijn maar toch ook aansluiten bij het no-nonsense karakter van het bedrijf. Een uitbreiding van de dienstverlening naar de makelaardij en hypotheekverstrekking versterkt deze wens. De verschillende architecturen van oud en nieuw krijgen betekenis binnen dit concept. In beeld nadrukkelijk verschillend, haast op zich zelf staand, maar in functioneren gezamenlijk. In de toekomst zal verdere uitbreiding, dit beeld versterken. Tijd en ontwikkeling wordt hiermee zichtbaar in het plan, in dit geval kent zij geen harmonieus verbond, maar blijven beide verhalen afzonderlijk leesbaar, door de loop van omstandigheden bij elkaar gebracht.

volume en materiaal
De nieuwbouw bestaat uit drie lagen aan de Sewei en wordt teruggebracht naar twee lagen aan de westkant. Maat en schaal van de omgeving worden daarmee opgenomen. De gevelindeling heeft door de sterke verticale geleding een enigszins voornaam karakter. Een gelijksoortige behandeling van alle gevelopeningen ordent en structureert de steeds 
wisselende omstandigheden waarop het gebouw zowel intern als extern reageert. Door het gebruik van één baksteensoort met genuanceerde bruin-grijze tinten wordt op afstand het gehele volume benadrukt en neemt dichterbij de rijkdom in kleur en textuur toe. Het daglicht zal spelen met de haast schorsachtige structuur van de grof aangebrachte klei op de voorkant van de steen. Zonder protserig te zijn, draagt deze materialisering bij aan het onderscheid tussen de neutrale en haast saaie productie-eenheid achter op het terrein en de rol die het voorgebouw speelt. Dit gebouw wil communiceren, zowel voor de hand liggend als meer subtiel. Als een soort billboard aan een belangrijke invalsweg natuurlijk, maar ook in detail en materiaal. De entree wordt benadrukt door de uitkragende eerste en tweede verdieping. Kleine hoekverdraaiingen richten het gebouw op de plek. De houten verticale delen aan de noordzijde zijn een toespeling op het materiaal van toekomstige uitbreidingen.

terreinindeling
De terreinindeling is gebaseerd op een helder onderscheid tussen permanente gebruikers, bezoekers en klanten en de verschillende 'verkeerssoorten'. Een lage keerwand met een 'grastalud' 
rijgt de verschillende onderdelen -van terreintoegang tot gebouw-entree en bestaand gebouw- aaneen. Het grondvlak wordt tegelijkertijd verdeeld in een artificieel natuurlijk tapijt (greppel en grasveld met bomen) en een verhard gedeelte van straatstenen en los gestorte leisteensplit. Als laatste in een reeks stappen formaliseert de terreininrichting de samenvoeging van bestaand en nieuw.

contact

zofa groningen

postbus 1027
9701 BA Groningen
050-3166700
info@zofa.nl

bezoekadres

Antillenstraat 9
9714 JT Groningen

volg ons op

zofa op Twitter zofa op LinkedIn zofa op Facebook zofa Nieuwsbrief zofa op Flickr

tags

twitter