tags

multidiscipline

Naast het bewerken van programma, ruimte en materiaal is de architect in veel gevallen ook betrokken bij het voortraject van ontwerp- en bouwproces.

adviseur, richtinggever of bemiddelaar
Soms bewust en op verzoek, op andere momenten meer spontaan of omdat de situatie daarom vraagt. Ver voordat de eerste spade de grond in gaat, is 'oplossend vermogen' een must. Het delen van kennis en informatie is vaak doorslaggevend voor een goede start en verloop van een project.

Of het nu gaat om het samenbrengen van partijen, het bekend zijn met instanties, het vinden van de juiste mensen, het onderzoeken van alternatieve financieringsmogelijkheden of het inschatten van de noodzakelijke procedures, dit alles gaat vooraf aan en is bepalend voor de levensvatbaarheid van een bouwproject.

Wij zijn ons bewust van deze taak en kunnen meedenken en doen. Veel ervaring heeft een schat aan kennis en informatie opgeleverd over opdrachtgevers, gebruikers en externe omstandigheden. Deze kennis maakt ons zowel slagvaardig als terughoudend. Wat voor de ene opgave een allesbepalend uitgangspunt is, kan nagenoeg onbelangrijk zijn voor het andere project. Niets is relatiever dan de voorwaarden waaronder een project tot gebouw wordt. Openheid en helderheid hierover vanaf het begin levert een werkbaar proces op. Af en toe is touwtrekken op zijn plaats, dan weer rationeel beslissingen nemen, soms slechts souffleren. Creativiteit, durf en gezond verstand zijn in dit vroege stadium even belangrijk als later bij meer vakinhoudelijke beslissingen.

zofa architecten ontwerpt
• gebouw
• interieur
• meubel

Zofa architecten ontwerpt van meubel tot gebouw, van interieur tot tuinhuis, dit op alle schaalniveau's.

zofa architecten regelt
• toezicht
• directievoering
• bouwbegeleiding

Zofa architecten regelt niet alleen voor eigen ontwerpen, maar ook voor collega architecten.

zofa architecten genereert
• onderzoek
• studie
• haalbaarheid

zofa architecten ondersteunt
• beeld
• omgevingsvergunningsaanvragen
• beheer en onderhoud
• BIM

 

contact

zofa groningen

postbus 1027
9701 BA Groningen
050-3166700
info@zofa.nl

bezoekadres

Antillenstraat 9
9714 JT Groningen

volg ons op

zofa op Twitter zofa op LinkedIn zofa op Facebook zofa Nieuwsbrief zofa op Flickr

tags

twitter