tags

nieuw leven voor naoorlogse scholen

Zofa architecten is in opdracht van Stichting Mevrouw Meijer gestart met een ontwerpend onderzoek 'Nieuw leven voor naoorlogse scholen' naar de mogelijkheden om naoorlogse scholen voor de toekomst geschikt te maken.

Het onderzoek concentreert zich op de vroeg-naoorlogse scholen die aan het einde van hun levenscyclus zijn. Vaak wordt er op dit soort locaties voor volledige sloop en nieuwbouw gekozen omdat de systematiek van de onderwijshuisvesting hierop is toegesneden. Paradepaardjes van schoolbesturen, gebrek aan visionair opdrachtgeverschap en een zeer krap budget zijn niet de meest ideale omstandigheden om tot een bevredigende oplossing voor de langere termijn te komen. Naast sloop en nieuwbouw zou restauratie een alternatief kunnen zijn maar gezien de slechte staat waarin de meeste scholen verkeren is dit niet realistisch.

Tussen deze oplossingen, sloop en nieuwbouw en restauratie wordt er een alternatieve aanpak onderzocht die nieuwbouw combineert met behoud van bestaande bebouwing. Gedachten over flexibiliteit en overmaat vormen de leidraad van het onderzoek waarbij aanvullende mogelijkheden niet worden uitgesloten. 

Stichting Mevrouw Meijer is een onderzoeksbureau dat de architectuur van de school aan de orde stelt. Zij concentreert zich vooral op thema’s die vaak onderbelicht blijven in de discussie over school en architectuur. Zij doet dat op basis van ervaringen uit de afgelopen jaren, met onder meer tijdelijke schoolhuisvesting en brede scholen.

zie project....

contact

zofa groningen

postbus 1027
9701 BA Groningen
050-3166700
info@zofa.nl

bezoekadres

Antillenstraat 9
9714 JT Groningen

volg ons op

zofa op Twitter zofa op LinkedIn zofa op Facebook zofa Nieuwsbrief zofa op Flickr

tags

twitter